top of page

השפעה ללא סמכות

איך להשפיע על אחרים

ולהשאיר אותם בחיים?

יכולת ההשפעה על החלטות ועמדות של אחרים מעניקה לנו יתרון יחסי משמעותי בעולם העסקי, הארגוני והאישי. תקשורת משפיעה היא כלי נרכש.

איך ממקסמים את היכולות ומפתחים את המיומנויות שלנו, לצורך השגת שיתוף פעולה מאחרים? 

במפגשים נזהה את הטקטיקות בהן כל אחד מאיתנו נוהג להשתמש ונכיר שיטות חדשות, ישימות מבוססות מחקר עדכני להשפעה על קבלת החלטות ושיתוף פעולה של אנשים אחרים. 

במהלך המפגש נצפה בקטעי וידאו אמיתיים ומעוררי מחשבה בהם מודגמת תקשורת משפיעה, נלמד להיות יותר בהירים, שקופים ומשפיעים. נלמד להשפיע באמצעות טקטיקות "חזקות" של השפעה וגם באמצעות טקטיקות "רכות".

יפעת וסער יושבים על ספסל

בין הנושאים בהם אנו עוסקים בתכנית:

  • יישום של מודל הרתימה וההשפעה הבינלאומי מבית Influencer.

  • למידת 6 עקרונות ההשפעה של החוקר המוביל Cialdini, העקרונות מבוססי מחקר וישימים. עקרון האמפתיה, ההדדיות, העקביות, ההוכחה החברתית, קירבה ודמיון ועקרון הסמכות המקצועית.

  • תרגול שימוש נכון באסרטיביות.

  • טיעון מנצח לעומת כדור פורח - טכניקות וטקטיקות להשפעה מתחום ה- debate.

 

bottom of page