top of page
Anchor 1

אתגר הפוקוס™ הוירטואלי

לוגו אתגר הפוקוס

אפקטיביות ויצירת שותפויות

בעבודה מרחוק

הארגון גלובאלי?

מנהלים צוות וירטואלי?

עבודה מהבית?

המציאות החדשה מחייבת אותנו לעבודה מיטבית, אך מספקת לנו כלים מוגבלים לעשות זאת.

אתגר הפוקוס בגרסה הוירטואלית מיועד להטמעת  התנהגויות  ABC  אפקטיביות בארגון, בעבודה מרחוק.

Accountability

Big-Picture
Mentality

Collaboration

חווית אתגר הפוקוס:

מהנה: המשתתפים פעילים ואקטיביים

חכמה: בצורה עוקפת שכל, המשתתפים מבינים איך לשפר משמעותית את האפקטיביות ועבודת הממשקים בעבודה מרחוק.

מחוברת למציאות: אנו יוצאים עם תובנות מעשיות ונורמות התנהגותיות חדשות ליום יום שלנו בארגון.

אדפטיבית: הפעילות ניתנת להתאמה לעולם התוכן הארגוני ומתורגמת לכל שפה בקלות.

האתגר מועבר בפלטפורמה

המועדפת על הארגון:

zoom logo
webex logo
microsoft-teams  logo
תמונת מסך מזום
bottom of page