top of page

סדנת צבעים

דברו אליהם בצבעים
הפאזל האנושי של סגנונות התקשורת

מטריצה של 4 הצבעים

העובדה שיש לנו העדפות שונות, ערכים שונים, התנהגויות שונות הופכת  אותנו למגוונים ומעניינים, אבל לעיתים קרובות גם מקשה על התקשורת בינינו.

בשיטת הצבעים, נגלה כיצד:

להיות מודעים לחוזקות ולנקודות התורפה האישיות שלנו, ולסגנון בו אנו משפיעים ומושפעים.

לזהות ולהבין טוב יותר את המניעים של הסובבים אותנו, ואת הסגנון שלהם

לייצר תקשורת בדרך אפקטיבית ואיכותית שמצליחה להגיע לסגנונות שונים.

להשפיע ולרתום אחרים באמצעות הבנת סגנונם ומניעיהם.

 

תהליך: זהו את עצמכם, זהו את האחרים, שפרו את התקשורת
bottom of page