top of page

תהליך הערכה ומשוב ארגוני

איך להעביר משב לאחרים ולהשאיר אותם בחיים?

בואו נדבר על זה- הפרספקטיבה שלנו מהמון ארגונים מגלה לנו כי: 

 •  הערכה ומשוב היא תהליך בלתי מהנה בעליל לרוב המנהלים והעובדים.

 •  להרבה ארגונים אין בכלל תהליך הערכה ומשוב מסודר או כלים מובנים.

 •  כשכבר עושים משוב, פעמים רבות המנהלים חוטאים בחוסר אותנטיות. 

 •  בחלק גדול מהארגונים יש נטייה להערכת יתר של העובדים, שבאה לידי ביטוי באופן ברור בסקאלת הציונים.

 •  אין דיפרנציאציה- איך מבחינים בין העובדים הותיקים, בין המצטיינים לבין שאר האוכלוסייה?

אנחנו רוצים לעזור לכם להפוך את המשוב:

 •  לכלי שמבוצע באופן שוטף ולא חד פעמי

 •  לכלי ניהולי אמיתי שעוזר לעובדים להתפתח ולהגיע להישגים

 •  לתהליך שמשפיע באופן מעשי וחיובי על הביצועים של הארגון 

 •  לכלי אסטרטגי עבור הארגון ועבור ההנהלה

קהל היעד:

מנהלים שמובילים עובדים או פעילויות, ונדרשים לנהל תקשורת אפקטיבית ולהעביר משוב כחלק משפה יומיומית ולאו דווקא חד פעמית.

תוצרי המפגשים:

 •  לסייע למנהלים לבצע הערכת עובדים נכונה, מחוברת לשטח, עם הסתכלות רחבה וארוכות טווח, ותוך מינימום הטיות.

 •  להכין מנהלים לתהליך המשוב, אך גם לפתח מיומנות העברת משוב ככלי שגרתי ואפקטיבי לשיפור ביצועים. 

בסדנה מודלים חדשניים מבוססי מחקרים מתחומי המנהיגות והיעדים, 

והלמידה מבוססת על סימולציות ועל דילמות אמיתיות של המנהלים.

 

מתודולוגיה:

הסדנה כוללת מודלים חדשניים מבוססי מחקרים מתחומי המנהיגות והיעדים, סימולציות ודילמות אמיתיות שמציגים המשתתפים.

במרכז המפגש: - ™Change & Challenge- - נראה אתכם מצליחים!

משחק ייחודי הממחיש בצורה חדה את מסרי הסדנה ומחבר אותם למציאות הניהולית.

 

הנושאים בהם אנו עוסקים:

כלי ניהולי- למה לי הערכה ומשוב?

חיבור המנהלים למוטיבציה האישית לבצע משוב והערכה איכותיים ככלי ניהולי התפתחותי עבור עובדיהם, עבור עצמם ועבור הארגון.

 

מודולה A - הערכת עובדים:

תהליך ההכנה לשיחת המשוב:

כלים פרקטיים למילוי שאלון הערכת עובדים ומנהלים, בצורה "נכונה".

מלכודות והטיות בתהליך ואיך להימנע מהן.

איך להסתכל על כלל היחידה בצורה רחבה וארוכת טווח.

מודולה B  - משוב:

איך לשנות גישה ולבוא עם מוטיבציה ורצון לשיחת המשוב.

איך להשיג מטרות בשיחת משוב ולשפר ביצועים.

מהי המידה המתאימה של מעורבות ואחריות העובד בשיחת המשוב.

מודלים ברורים, מובנים שיעשו סדר בניהול שיחת משוב אפקטיבית.

 

מודולה C  - מתקדמים ליעדים:

מודולה למתקדמים, שעוסקת ביצירת שפה מתקדמת בארגון,

הממוקדת בהישגים ולא בפעולות.

הצבת יעדים:

איך משפרים ביצוע בעזרת יעדים.

הבדלים בין מטרות ליעדים

חיבור למוטיבציה האישית של העובד- למה לי יעדים?

איך הופכים כל יעד לכזה שניתן למדידה

האספקטים ה"רכים" והקשיחים" של תהליך הצבת היעדים

מודל מגנטTM להצבת יעדים, קל ופרקטי ליישום.

ניהול יעדים ובקרה:

מדידה במסגרת מציאות מאתגרת

לקיחת אחריות ובעלות על הבקרה השוטפת.

בקרת יעדים בזמן אמת ולא בדיעבד.

מסגרת המפגשים מודולרית וניתן לבחור את המסגרת המתאימה לפי צרכי הארגון ואוכלוסיית המנהלים.

העקרונות שאנחנו מלמדים מובנים, יישומיים ומבוססים על ניסיון ארגוני וניהולי רחב.

אם אין לכם תהליך הערכה ומשוב, נעזור לכם לבנות אותו.

משוב- איך עושים את זה??

ניהול שיחות משמעותיות

bottom of page