top of page

ב-פוקוס לידרשיפ אנחנו טובים בדבר אחד- לעזור לארגון ולמנהיגות שלו, להיות בפוקוס. אנחנו מאמינים שמנהיגות היא קריטית לביצועים, ועוזרים לארגון לפתח ולהטמיע התנהגויות אפקטיביות שהן קריטיות להצלחה.

איך אנחנו יודעים לעשות את זה? כולנו בפוקוס לידרשיפ היינו מנהלים כמוכם.

צברנו קילומטראז' בניהול עסקי, בהובלת צוותים ומנהלים ובניהול תהליכים ארגוניים.

עו"ד סורינה גרושקו, משנה למנכ"ל הראל פיננסים

אתם הדוגמא הניצחת לכך שכדאי, אפשר וחשוב לשלב למידה משמעותית יחד עם הומור ושנינות יוצאי דופן. סדנת העברת מסרים ויצירת השפעה זכתה להצלחה גדולה ושבחים מצד כל משתתפיה ולא רק בגלל האוירה הנעימה והתומכת אלא גם ובעיקר בזכות ההנחיה וכלי ההדרכה שנעשה בהם שימוש במהלך הסדנה.המסרים בסדנה היו ברורים וחדים וניכר שהופנמו והוטמעו אצל המשתתפים. תודה על סדנה מלאת השראה שעוררה באז בארגון וציפיה ודרישה לעוד כאלו סדנאות.

הראל
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
לקוחות חברת מגנט
bottom of page