top of page
logo.jpg

שאלון משוב

כדי שנוכל ללמוד ולשפר את תהליכי ההדרכה שלנו, נודה לכם אם תשיבו על כמה שאלון קצרות:

מהי מידת שביעות הרצון הכללית

שלך מההדרכה?

נמוכה

גבוהה

באיזו מידה קיבלת ידע וכלים

שיסייעו לך בהמשך?

במידה

רבה

במידה

מועטה

באיזו מידה הנך מרוצה מהמנחה?

במידה

רבה

במידה

מועטה

מה היה מוצלח בהדרכה?

מה היה אפשר לשפר בהדרכה?

תודה על המשוב

bottom of page