top of page
Screen Shot 2018-06-25 at 12.06.19.png
לוגו מגנט

מפת Focus™ אישית 

ב-"אתגר הפוקוס אנחנו מתמקדים בשלושה תחומים שקשורים להצלחה בעבודה ובחיים: ABC

כל אחד מהתחומים כולל 9 התנהגויות חיוניות.

אנחנו מזמינים אתכם לבחור מבין הרשימה הבאה 3 התנהגויות שהייתם רוצים לפתח, ולקבל את מפת הפוקוס האישית שלכם.

בחרו בבקשה 3 התנהגויות שהייתם רוצים לאמץ, לשפר או לפתח:

לוגו מגנט

נא לבחור

בדיוק 3 התנהגויות

© Magnet – leadership development Ltd. All rights reserved.

© Magnet – leadership development Ltd. All rights reserved.

bottom of page